top of page

前意大利总理 贝卢斯科尼的冠状病毒测试结果呈阳性。

前意大利总理 贝卢斯科尼的冠状病毒测试结果呈阳性。

今天力量党 (Forza Italia )通过媒体宣布党魁西尔维奥·贝卢斯科尼(Silvio Berlusconi)的冠状病毒测试结果呈阳性。 西尔维奥·贝卢斯科尼,意大利政治人物、企业家,数度出任意大利总理,同时也是前AC米兰班主、传媒大亨、歌手、富翁。1994年投入意大...

bottom of page